ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε από τη στιγμή που ξέρετε τι θέλετε.

MITAS IM-04 I-1

Implement Diagonal Tyres

IM-04 I-1

Modern universal tread pattern suitable for a wide range of agricultural uses.

Tyre size Ply rating Tread pattern Service description LI/SS Type Section width (mm) Overall diameter (mm) Rolling circumference (mm) Detail
10.0/80 – 12 10 PR IM-04 117 A8 TL 264 710 2,085 Detail
10.0/80 – 12 8 PR IM-04 112 A8 TT 264 710 2,085 Detail
10.0/75 – 15.3 12 PR IM-04 125 A8 TT 264 760 2,235 Detail
10.0/75 – 15.3 18 PR IM-04 143 A8 TL 264 760 2,235 Detail
10.0/75 – 15.3 10 PR IM-04 122 A8 TL 264 760 2,235 Detail
10.0/75 – 15.3 14 PR IM-04 130 A8 TL 264 760 2,235 Detail
10.0/75 – 15.3 14 PR IM-04 130 A8 TT 264 760 2,235 Detail
10.0/75 – 15.3 12 PR IM-04 125 A8 TL 264 760 2,235 Detail
10.0/75 – 15.3 18 PR IM-04 143 A8 TL 264 760 2,235 Detail
11.5/80 – 15.3 12 PR IM-04 134 A8 TL 290 845 2,485 Detail
11.5/80 – 15.3 16 PR IM-04 141 A8 TT 290 845 2,485 Detail
11.5/80 – 15.3 12 PR IM-04 134 A8 TT 290 845 2,485 Detail
11.5/80 – 15.3 14 PR IM-04 139 A8 TL 290 845 2,485 Detail
11.5/80 – 15.3 16 PR IM-04 141 A8 TT 290 845 2,485 Detail
11.5/80 – 15.3 10 PR IM-04 130 A8 TL 290 845 2,485 Detail
11.5/80 – 15.3 14 PR IM-04 139 A8 TT 290 845 2,485 Detail
11.5/80 – 15.3 16 PR IM-04 141 A8 TL 290 845 2,485 Detail
12.5/80 – 15.3 14 PR IM-04 141 A8 TL 307 889 2,615 Detail
15.0/55 – 17 14 PR IM-04 137 A8 TL 391 850 2,499 Detail
15.0/55 – 17 10 PR IM-04 131 A8 TL 391 850 2,499 Detail
19.0/45 – 17 14 PR IM-04 144 A8 TL 491 866 2,546 Detail
19.0/45 – 17 18 PR IM-04 157 A8 TL 491 866 2,546 Detail
12.5/80 – 18 16 PR IM-04 147 A8 TT 308 965 2,840 Detail
12.5/80 – 18 14 PR IM-04 145 A8 TT 308 965 2,840 Detail
13.0/65-18 16 IM-04 143 A8 TL 336 890 3 Detail
13.0/65 – 18 16 PR IM-04 143 A8 TT 336 890 2,615 Detail