ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε από τη στιγμή που ξέρετε τι θέλετε.

TIANLI R1 R1W HARVESTER

• robust and stable tyre with excellent
price-performance ratio
• high tyre volume and load capacities at
low inflation pressure
• an aggressive R1-W tread pattern,
featuring sharp shoulders for excellent
grip
• high traction capabilities and minimum
slippage guarantee constant travel
speed necessary for proper harvesting
operations
• special reinforced belt construction
and stubble guard
• extended tyre lifetime due to special
tread rubber compound