ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε από τη στιγμή που ξέρετε τι θέλετε.

TIANLI R1W 70+75

• guaranteed true running and driving
comfort up to 50 mph
• wide contact area for up to 4000
working hours
• more and wider lugs in ground and
extended wear compound for durability
• excellent driving on and off-the-road
• good self-cleaning abilities due to
special angle lugs
• round shoulders for superior ground
protection