ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τα νέα της ΜΑΞΙΜ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ

TIANLI R1 DEFENDER (ROW CROP)

  • Στενά ελαστικά με στρογγυλεμένους ώμους για κάθε είδους διαδικασία καλλιέργειας, συγκομιδής και ψεκασμού
  • Ελαχιστοποιεί τη ζημιά στις καλλιέργειες ακόμη και σε στενές φυτείες
  • Ισχυρό περίβλημα για βέλτιστη κατανομή πίεσης και χαμηλή συμπίεση εδάφους
  • Μειώνει τη ζημιά έδαφος και αυξάνει την απόδοση της καλλιέργειας

TIANLI R1 R1W HARVESTER

• robust and stable tyre with excellent
price-performance ratio
• high tyre volume and load capacities at
low inflation pressure
• an aggressive R1-W tread pattern,
featuring sharp shoulders for excellent
grip
• high traction capabilities and minimum
slippage guarantee constant travel
speed necessary for proper harvesting
operations
• special reinforced belt construction
and stubble guard
• extended tyre lifetime due to special
tread rubber compound

TIANLI R1W 65

• 65 mph approval
• excellent mileage and
durability
• more lugs in ground for
enhanced traction
• high lugs and special anti
wear tread compound for
extended tyre lifetime
• excellent driving on and
off-the-road
• good self-cleaning properties
due to specially angled lugs
• round shoulders for superior
protection of grassland
and turf

TIANLI R1W 70+75

• guaranteed true running and driving
comfort up to 50 mph
• wide contact area for up to 4000
working hours
• more and wider lugs in ground and
extended wear compound for durability
• excellent driving on and off-the-road
• good self-cleaning abilities due to
special angle lugs
• round shoulders for superior ground
protection

TIANLI R1W 85

• modern agricultural radial tyre
• the shape and angle of the lugs
provide good traction and low
slippage with excellent power
transmission to the ground
• wide footprint area for improoved
stability and minimum ground pressure
• superior self-cleaning features that
allow for a quick change from field
operations to road usage
• low wear compound for longer tyre life