ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε από τη στιγμή που ξέρετε τι θέλετε.

MITAS EM-20 (NB-38) (L-2)

EM-20 (NB-38) (L-2)

Tread pattern with excellent traction and self-cleaning properties. Tubeless tyre for construction machinery.

Tyre size Ply rating Tread pattern Service description LI/SS Type Section width (mm) Overall diameter (mm) Rolling circumference (mm) Detail
15.5 – 25 12 EM-20 168 A2 (149 B) TL 394 0 3,857 Detail
15.5 – 25 12 EM-20 168 A2 (149 B) TL 0 0 3,857 Detail
17.5 – 25 22 EM-20 188 A2 (171 B) TL 0 0 4,063 Detail
17.5 – 25 16 EM-20 177 A2 (158 B) TL 445 0 4,063 Detail
17.5 – 25 16 EM-20 177 A2 (158 B) TL 0 0 4,063 Detail
20.5 – 25 16 EM-20 181 A2 (167 B) TL 0 0 4,484 Detail
20.5 – 25 16 EM-20 181 A2 (167 B) TL 520 0 4,484 Detail
23.5-25 16 EM-20 171 B / 186 A2 TL 597 0 4,843 Detail
23.5-25 20 EM-20 191A2/177B TL 597 0 4,843 Detail
23.5-25 28 EM-20 199A2/183B TL 597 0 4,843 Detail