ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε από τη στιγμή που ξέρετε τι θέλετε.

MITAS EM-30 (NB-57) (L-3)

EM-30 (NB-57) (L-3)

Tread pattern with excellent durability and puncture resistance. Suitable for loaders in hard operating conditions.

Tyre size Ply rating Tread pattern Service description LI/SS Type Section width (mm) Overall diameter (mm) Rolling circumference (mm) Detail
15.5 – 25 12 EM-30 168 A2 (149 B) TL 0 0 3,857 Detail
17.5 – 25 16 EM-30 177 A2 (158 B) TL 445 0 4,063 Detail
17.5 – 25 16 EM-30 177 A2 (158 B) TL 0 0 4,063 Detail
18.00-25 32 EM-30 202 A2 (183 B) TL 0 0 4,840 Detail
18.00-25 28 EM-30 199 A2 (180 B) TL 498 0 4,840 Detail
18.00-25 28 EM-30 199 A2 (180 B) TL 0 0 4,840 Detail
18.00-25 40 EM-30 206 A2 (187 B) TL 0 0 4,840 Detail
20.5 – 25 16 EM-30 181 A2 (167 B) TL 520 0 4,484 Detail
20.5 – 25 16 EM-30 181 A2 (167 B) TL 0 0 4,484 Detail
23.5 – 25 28 EM-30 199 A2 (183 B) TL 0 0 4,843 Detail
23.5 – 25 20 EM-30 191 A2 (177 B) TL 0 0 4,843 Detail
23.5 – 25 16 EM-30 186 A2 (171 B) TL 597 0 4,843 Detail
23.5 – 25 16 EM-30 186 A2 (171 B) TL 0 0 4,843 Detail
26.5 – 25 32 EM-30 206 A2 (192 B) TL 0 0 5,231 Detail
26.5 – 25 28 EM-30 203 A2 (188 B) TL 0 0 5,231 Detail
26.5 – 29 26 EM-30 204 A2 (189 B) TL 0 0 5,525 Detail