ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε από τη στιγμή που ξέρετε τι θέλετε.

MITAS NB-567

NB-57

Higher resistance to puncture and tread wear due to higher filling of tread area. Tread pattern for stony and hard terrain.

Tyre size Ply rating Tread pattern Service description LI/SS Type Section width (mm) Overall diameter (mm) Rolling circumference (mm) Detail
8.25 – 20 14 NB 38 Extra 122 B TT 0 0 2,940 Detail
8.25 – 20 14 NB 38 122 B TT 0 0 2,940 Detail
9.00 – 20 14 EM-22 140 B TT 0 0 3,070 Detail
9.00 – 20 14 NB 38 Extra 140 B TT 0 0 3,070 Detail
9.00 – 20 14 NB 38 140 B TT 0 0 3,070 Detail
10.00 – 20 14 NB 38 Extra 145 B TT 0 0 3,180 Detail
10.00 – 20 16 EM-22 146 B TT 0 0 3,180 Detail
10.00 – 20 16 NB 38 Extra 146 B TT 0 0 3,180 Detail
10.00 – 20 16 NB 38 146 B TT 0 0 3,180 Detail
10.00 – 20 16 EM-23 146 B TT 0 0 3,180 Detail
11.00 – 20 16 EM-22 148 B TT 0 0 3,275 Detail
11.00 – 20 16 NB 38 148 B TT 0 0 3,275 Detail
11.00-20 16 NB 57 140E TT 0 0 3,275 Detail
500/45 – 20 N/A TR-12 160 A8 TL 0 0 2,910 Detail
500/60 – 22.5 N/A TR-12 152 A8 TL 0 0 3,504 Detail
600/40 – 22.5 N/A TR-12 169 A8 TL 0 0 3,146 Detail
18.00-25 28 EM-20 199 A2 (180 B) TL 0 0 4,840 Detail