ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε από τη στιγμή που ξέρετε τι θέλετε.

MITAS TR-12

TR-12

Tread pattern with excellent traction for flotation tyres, designed above all for powered wheels of agricultural and industrial machines. Applicable for trailed wheels as well.

Tyre size Ply rating Tread pattern Service description LI/SS Type Section width (mm) Overall diameter (mm) Rolling circumference (mm) Detail
8.25 – 20 14 NB 38 Extra 122 B TT 0 0 2,940 Detail
8.25 – 20 14 NB 38 122 B TT 0 0 2,940 Detail
9.00 – 20 14 EM-22 140 B TT 0 0 3,070 Detail
9.00 – 20 14 NB 38 Extra 140 B TT 0 0 3,070 Detail
9.00 – 20 14 NB 38 140 B TT 0 0 3,070 Detail
10.00 – 20 14 NB 38 Extra 145 B TT 0 0 3,180 Detail
10.00 – 20 16 EM-22 146 B TT 0 0 3,180 Detail
10.00 – 20 16 NB 38 Extra 146 B TT 0 0 3,180 Detail
10.00 – 20 16 NB 38 146 B TT 0 0 3,180 Detail
10.00 – 20 16 EM-23 146 B TT 0 0 3,180 Detail
11.00 – 20 16 EM-22 148 B TT 0 0 3,275 Detail
11.00 – 20 16 NB 38 148 B TT 0 0 3,275 Detail
11.00-20 16 NB 57 140E TT 0 0 3,275 Detail
500/45 – 20 N/A TR-12 160 A8 TL 0 0 2,910 Detail
500/60 – 22.5 N/A TR-12 152 A8 TL 0 0 3,504 Detail
600/40 – 22.5 N/A TR-12 169 A8 TL 0 0 3,146 Detail
18.00-25 28 EM-20 199 A2 (180 B) TL 0 0 4,840 Detail